Lied t.b.v. de restauratie Bovenkerk

Melodie: Jonge vrome helden (Wie zingt mee 219)

 

Helemaal versleten staat mijn Bovenkerk
Als een somber teken doelloos voor Gods werk
Niemand mag er binnen, zelfs geen gees’lijk lied
Ruist door haar gewelven; ’t kan zo langer niet.
Kind’ren van de zondagsschool doen in spanning mee.
Nemen ied’re zondag trouw een centje mee.

 

Grote diepe scheuren, scheef gezakte muur.
Venster zonder ruiten tochten fel en guur.
Zwavel op de balken, vloeren schots en scheef.
Mos groeit in de voegen niets wat schoon was bleef.
Kind’ren van de zondagsschool doen in spanning mee.
Nemen ied’re zondag trouw een centje mee.

 

Maar als straks dit Godshuis is gerestaureerd.
Schoon door ’t aards geluister; Gods werk triomfeert.
Dan zingt de gemeente naar het hoogst gebod
Ere zij de Vader en de Zoon van God.
Kind’ren van de zondagsschool doen in spanning mee.
Nemen ied’re zondag trouw een centje mee.

 

Gecomponeerd door wijlen dhr. Hagedoorn.

 

Ingezonden door:
Jan Breet