Willem van der Weerd, archivaris van de Hervormde Gemeente van Wilsum, las in een meer dan tachtig jaar oud boekwerkje van de Raalter pastoor en historicus A.E. Rientjes dat in een museaal depot in Zwolle de oude Angelusklok van Wilsum te vinden moest zijn. Die klok was in 1477 gegoten en heeft tot 1611 in de toren van de St Lambertuskerk driemaal daags opgeroepen tot gebed. Tot aan de Reformatie. Toen moest het afgelopen zijn, want in dat gebed werd tot Maria gebeden en daar moesten de protestanten niets van hebben. Niet alleen het gebed werd veroordeeld. Ook de klok. Zij werd gedegradeerd tot veerbel aan de oever van de IJssel en werd daar op een thans niet meer bekend moment getroffen door de bliksem. Het vuur van boven zorgde voor een onherstelbare scheur in het lijf van de klok die daarna zo goed als helemaal uit het zicht verdween. Waar pastoor Rientjes in de jaren twintig van de vorige eeuw zijn kennis van het bestaan van de Wilsumse Angelusklok vandaan had gehaald is onbekend.
Van der Weerd mocht de klok uit een stoffig hoekje van het depot mee naar Wilsum nemen en hij verzamelde een aantal mensen om zich heen die het plan opvatten een replica te laten gieten en die een functie te geven naast de 'nieuwe' grote klok in de toren die in 1611 door Wegewaert in Kampen werd gegoten. Dat betekent op gezette tijden (mee) laten luiden, misschien zelfs in het kader van de erediensten in de kerk.
Het is de bedoeling van de werkgroep om de oude Angelusklok tentoon te stellen, de geschiedenis van dit religieus erfgoed op schrift te zetten en te bepleiten dat de kerk vaker opengesteld wordt waardoor het langswandelende en -fietsende publiek kennis van de geschiedenis van dat erfgoed kan nemen en momenten van rust en stilte kan bieden.
De klok zal naar alle waarschijnlijkheid op het plein voor de kerk in Wilsum gegoten worden. Maar daarvoor moet nog wel wat geld ingezameld worden.

 

Ingezonden door:

A.J. Prins