Het in Kampen gevestigde SNS Historisch Centrum beheert onder meer het Frans Walkate Archief. In dat archief worden zaken bewaard en verzameld die betrekking hebben op de geschiedenis van Kampen, met de nadruk op de 19de en 20ste eeuw. De kern ervan bestaat uit foto's, kunstvoorwerpen en andere overwegend 'platte', tweedimensionale zaken. Het aantal ruimtelijk objecten in de collectie is beperkt. Een van de meest opvallende is een wandelstok bestaande uit een in spiraalvorm gegroeide tak van een perenboom. De boom stond in de tuin van het huis Lemker, een monumentale patriciërswoning aan de Boven Nieuwstraat. Toen de rijke inboedel van dit huis in 1908 werd geveild, kocht de schilder J.D. Schaftenaar deze wandelstok aan. Het is onbekend hoe de stok in de collectie van het Frans Walkate Archief terecht is gekomen. Een aardig detail is het aan de stok bevestigde etiket dat waarschijnlijk al kort na de aankoop is vervaardigd. De collectie Lemker omvatte veel boeiende en kostbare voorwerpen, waaronder talloze 17de-eeuwse Hollandse meesters, zoals een schilderij van Hendrick Avercamp. De hele veiling bracht 24.000 gulden op. Een fors bedrag voor die tijd. In de bij de veiling verschijnende catalogus staan de belangrijkste voorwerpen vermeld. Daar hoorde de wandelstok niet bij. Toch is het ruim 100 jaar later een boeiend relict uit een verdwenen boedel. 

 

Ingezonden door:

Remy Steller