Het het boek "Langs den luchtweg van Amsterdam naar Batavia" werd door Kanis en Gunnink voor de Tweede Wereldoorlog uitgegeven en kon gevuld worden met plaatjes die gedurende jaren bij pakjes koffie werden verstrekt. In de tijd zonder televisie en sociale media betekende het boek een bron van kennis. Door dit boek werd mijn interesse voor de vliegerij gewekt, belangstelling die door de jaren heen alleen maar groter werd. De plaat hing als reclame in kruidenierswinkels.

 

Ingezonden door:

Daan Gunnink